adres  mail 
 
ruimtelijk

archeologie
voorwerpen
illustraties
kaarten
3dHalverwege de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik me naast mijn werk als beeldend
kunstenaar meer gaan richten op werkzaamheden binnen de archeologie.
Regelmatig voerde ik al opdrachten uit voor het Bureau Oudheidkundig Onderzoek
te Rotterdam.
Deze bestonden uit werkzaamheden op visueel en ruimtelijke gebied, zoals veldtekenwerk,
publicatietekenwerk en restauratie van objecten.
In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het veld bij diverse archeologische
onderzoeken. De ervaring opgedaan tijdens dit veldwerk in het westen van het land en bij
de verwerking van onderzoeksresultaten geven mij een goed inzicht in de wensen van
opdrachtgevers en de mogelijkheden tot accurate visuele vertaalslagen.
De nadruk in mijn werk ligt nu op tekenwerk en visuele vormgeving, het samenstellen
van beeldmateriaal en het ontwikkelen van visuele concepten voor archeologische publicaties.
  
Recente Opdrachtgevers:

Gemeente Alkmaar
Gemeente Amsterdam
Gemeente Breda
Gemeente Utrecht
Amsterdams Archeologisch Centrum
Hollandia Archeologen
Universiteit van Amsterdam
Deltaris
Diachron


   home