adres  mail 
 
archeologie

archeologie
voorwerpen
illustraties
kaarten
3d
profiel kaart


Kaarten samengesteld vanuit verschillende bronnen. Het profiel is een
voorbeeld van een kaart direkt afgeleid van de gedigitaliseerde veld-
tekeningen. De rechterkaart is samengesteld uit verschillende informatie-
bronnen. Het kaartmateriaal komt tot stand in nauw overleg met de
opdrachtgevers.
   home   
____________